نیکوفایل
Icon NicoFile
استاد شایان نماینده

استاد شایان نماینده

برنامه نویس و طراح وب

Shayan-Namayandeh

شایان نماینده

  • برنامه نویس PHP و طراح وب
  • موسس و بنیان گذار سایت نیکوفایل
  • مدرس طراحی وب و زبان برنامه نویسی PHP در وب سایت های آموزشی کشور
  • آموزش به بیش از ۱۴۰۰ دانشجو
  • بیش از ۱۰۰۰ دقیقه تولید محتوای آموزشی